• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - Custom text here

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 105
เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 100
EB8:รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 144
EB8:กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร www.arjarohospital.go.th 132
EB8:แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 143
EB8:แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลขุนยวม 129
คู่มือ การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 135
EB20:รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 135
EB7: โครงการคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจไร้รอยต่อโดยภาคีเครือข่าย 130
E6:โครงการคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจไร้รอยต่อโดยภาคีเครือข่าย 81
EB5:โครงการคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใกล้บ้านใกล้ใจไร้รอยต่อโดยภาคีเครือข่าย 76
EB17:การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 97
EB16:การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรืื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 94
EB15:การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 80
EB14: การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 98
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
Wednesday, 28 March 2018
ศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น... Read More...

::ข่าวรับสมัคร คัดเลือก::

:ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง:

::สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ::

f t g m