Copyright 2019 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Written by praphaporn 6
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 Written by praphaporn 6
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 Written by praphaporn 9
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 261
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ซากวัสดุ) รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 121
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Written by praphaporn 184
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by praphaporn 191
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by praphaporn 183
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by praphaporn 161
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by praphaporn 137
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by praphaporn 178
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 Written by praphaporn 156
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Written by praphaporn 171
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 Written by praphaporn 137
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 Written by praphaporn 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารผลิตสุมนไพร (เก่า) Written by praphaporn 176
ขออนุญาตเผยแพร่ใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน Written by praphaporn 217
เผยแพร่แผรปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล/UC ประจำปี ๒๕๖๒ Written by praphaporn 283
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๑) Written by praphaporn 256
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Written by praphaporn 287
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m