35,10,0,50,1
25,600,60,2,2000,4000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,1,1,1,20,0,0


ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีทำบุญจัดหาทุนสมทบ ในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการ "สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" กับก้อง ห้วยไร่
ภาพกิจกรรม

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลังจากที่ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นโรงพยาบาลคุณธรรม วันที่ 19 และ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินหรือเสนอแนะตามความเป็นจริง
กรอกแบบประเมิน คลิ๊กที่นี่