35,10,0,50,1
25,600,60,2,2000,4000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,1,1,1,20,0,0

.เรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ


(จากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ย.2560        

         รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้  ดาวน์โหลด 

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 มกราคม 2561
(ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค.61)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสาร เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560