การให้บริการ
คลินิกพิเศษ
:

 /คลินิกการตรวจรักษา ผ่าตัดตา วันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน 
/คลินิกทันตกรรม วันจันทร์-วันเสาร์ เว้นบ่ายวันศุกร์    

/คลินิกวัณโรค วันจันทร์ - วันศุกร์  
/คลินิกเบาหวาน ทุกวันพุธ-วันศุกร์
อุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
1.ฝากครรภ์ ตรวจครรภ์  /เวลา 8.30-12.00 น./วันอังคาร,วันพฤหัสบดี
2.รับยาคุม ฉีดยาคุม ใส่ห่วง /เวลา 8.30-12.00 น./วันจันทร์,วันศุกร์
3.คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี  /เวลา 8.30-16.30 น.  /วันพุธ

4.คลินิกศัลยกรรม  /เวลา 8.30-12.00 น.  /วันอังคาร,วันพฤหัสบดี
5.คลินิคอพอก  /เวลา 8.30-12.00 น.  /วันจันทร์,วันพฤหัสบดี
6.คลินิก สูตินรีเวช  /เวลา 8.30-12.00 น.  /วันอังคาร,วันพฤหัสบดี 
IMAGE สงกรานต์นี้เดินทางปลอดภัยแน่ แค่ 5 ขั้นตอน
Thursday, 12 April 2018
ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแล้ว หลายๆ... Read More...
IMAGE ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
Thursday, 29 March 2018
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น... Read More...
IMAGE พิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่เรียกกันว่า โรคกลัวน้ำ
Friday, 23 March 2018
พิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่เรียกกันว่า โรคกลัวน้ำ... Read More...


ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีทำบุญจัดหาทุนสมทบ ในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการ "สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" กับก้อง ห้วยไร่
ทอดถวายผ้าป่าจัดหาทุน


แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลังจากที่ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นโรงพยาบาลคุณธรรม วันที่ 19 และ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินหรือเสนอแนะตามความเป็นจริง
กรอกแบบประเมิน คลิ๊กที่นี่