Copyright 2024 - Custom text here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m