Copyright 2024 - Custom text here

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 อัตรา /4 ตำแหน่ง


โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- พนักงานทั่วไป (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
- นายช่างเทคนิค (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (วันเวลาราชการ)+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m