ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561