ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง


คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
ณ ห้องประชุมอาจาโร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร