++โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา