รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนังานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)และจ้างเหมาบริการ

รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนังานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)และจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ