Copyright 2019 - Custom text here

กิจกรรมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Display # 
Title Author Hits
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. โดยประมาณ พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.พรรณานิคม และ อสม.อำเภอพรรณานิคม เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซ Written by wassana pratoom 2
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นายสัญญา บุญรักษา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/งาน ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานงานรังสีวิทยา เค Written by wassana pratoom 12
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กล่าวรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ใน "พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อประกาศสงครามต้านภัยไข้เลือดออกแล Written by aduldach leeprom 23
ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ Written by Super User 319
วันนี้เวลา 09.00น. นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.พรรณานิคม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมอาจาโร Written by wassana pratoom 389
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถายเป็นพระราชกุศล Written by Super User 399
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 พระอาจาจารย์จิตจำลอง ธนาปโล เมตตามอบเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา โรคต้อหิน โดยใช้เลเซอร์สแกน และเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมไม่สัมผัสตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตาให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by wassana pratoom 299
วันปิยมหาราช 2561 Written by Super User 408
นพ.วรชัย อาชวานันทกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขสกลนครคนใหม่ เข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่า Written by Super User 517
พิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี Written by Super User 428
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m